Ocelový železniční most

 

Skutečné mosty tohoto typu najdeme v místech křížení tratě se silnicí nebo malým vodním tokem, kde přitom výška náspu nebyla dostatečná k postavení kameného klenutého mostu. Nosné části mostu tvoří typicky 4 hlavní nosníky, navzájem spojené příčníky s doplněným ochozem. Délka mostu bývá 5-10m, most je usazen na opěrách z kamenných kvádrů. Původní šedý nátěr je dnes často překryt hnědorezavou směsí oleje, rzi, karbolu a prachu.

Pro práci v kroužku jsme připravili nárys dílů pro sestavu modelu mostu ve velikosti H0. Konstrukce je částečně zjednodušena se zachováním podstatných rysů nosné části skutečných mostů.

 

Předtisk dílů, návod a dokumentační fotografie - Ocelový most, ZIP

 

Poznámky ke stavbě
Základním stavebním materiálem je karton a papír tl. 0.4-1mm a plastiková destička 0.3mm a 1mm, ze kterých se nařežou proužky, jejichž rozpis je uveden v návodu. Z nich se postupně složí základní nosná konstrukce mostu. Při skládání je vhodné využít nakreslených šablon, které pomohou dodržet shodnost důležitých rozměrů.

 


© 2003-2006 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů