Výstava Model-Hobby-Spiel Lipsko , Německo 2006

 

Ve dnech 30.9 -3.10. 2006 jsme s naším kolejištěm hostovali na známé modelářské výstavě v Lipsku, Německo Výstavu netřeba představovat, jedná se o každoroční akci, známou i u nás. S naším kolejištěm TT a provozem modelu ČSD/ČD, včetně bezkontaktního rozpojování spřáhel jsme opět budili pozornost návštěvníků, hlavně modelářů. Na kolejišti bylo opět několik novinek, většina z nich spíše technického rázu, které nebyly vidět na první pohled, ale usnadnily sestavovaní kolejiště. Za expozici jsme získali i ocenění pořadatelů - svazu BDEF.
Snímky zachycují několik ukázek z výstavy.

Abstract:
In 30-th september - till 3th October 2006, our club took participation on great model exhibition Model-Hobby-Spiel in Leipzig, Germany. Our layout was degered as one of many interest on exhibition.

Abstract:
In Tagen 30.9 - 3.10. 2006 wir haben mit unser Gleisanlage gastieren an bekannte Messe in Leipzig. Mit unserem Gleisanlage TT und Betrieb des Modells CSD/CD, inklusive kontaktlos Sprengung kuppeln wir sind wieder Beachtung der Besucher erwecken, vor allem Modelleur. An Gleisanlage war nochmals einige Neuheite, Mehrheit aus ihnen vielmehr der technischen Einschlags, die sind nicht sehen auf den ersten Blick, aber aufgebauten die Gleisanlage leichter machen.
Für diese Exposition wir haben auch Schätzung von dem Organisator - BDEF gewannen.Die Aufnahmen weisende einige Auszug aus der Exposition.

 


Naše kolejiště před výstavou
(part of our TT layout , Unsere Gleisanlage voraus Exposition)


Dva z pěkných záběrů z provozu na kolejišti
(pictures form traffic in our layout, Zwei schönste Aufnahme aus Betriebes an Gleisanlage)© 2006 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů