Výstava s modelářským klubem z Eppendorfu, Německo 2005

 

Ve dnech 26.-27. listopadu 2005 jsme s naším kolejištěm hostovali na výstavě modelářského klubu Eppendorf, Německo Výstavu pořádal místní modelářský klub se svým kolejištěm HOe. Doplňkovou expozici modelů zde měli i modeláři z DDM Most. Klubové kolejiště ve velikosti H0e mají velice pěkně propracované a představuje námět bývalé úzkorozchodné železnice v Eppendorfu. S naším kolejištěm TT a provozem modelu ČSD/ČD jsme získali příznivé ohlasy návštěvníků, plynulé přestavování výhybek paměťovým drátem a bezkontaktní rozpojování vozidel opět zaznamenalo pozornost a často údiv u diváků.
Snímky zachycují několik ukázek z výstavy, měli jsme stěstí i na zvláštní jízdu parního vlaku.

Abstract:
In 26-27th November 2005, our club took participation on modell exhibition arranged by club of modellers form Eppendorf, Germany. Toghether with their detailed H0e layout we prepared nice show, whith many positive feedbacks from visitors.

Abstract:
Aufgrund fruheren freundlichen Beziechungen mit dem Eisenbahn Club in Eppendrof stellten wir einen Teil unserer TT modullanlage an seiner Weihnachtsausstellung in 26-27. November 2005 aus. Diese Weihnachtsausstellung war erfolgreich, die Besuchshaufigkeit war hoch und erhielten, eine gance Menge von positiven Besuchersimmen uber unsere Modullanlage. Siehe Fotos aus der Ausstellung.


Naše kolejiště v pozornosti diváků
(our TT layout under visitors interest, Unsere Modullanlage)


Kolejiště H0e, na motivy bývalé místní úzké dráhy do Eppendorfu
(model layout of Modell club Eppendorf, Modullanlage des Club in Ependorf)


Foto ze zvláštní jízdy parního vlaku, loko řady 50 z depa Chemnitz
(Steam loco from depot Chemnitz, Dampfzug Sonderfahrt)

 

 


© 2005 KŽM, Kroužek Železničních Modelářů