Co to je modulové kolejiště?

Modulové kolejiště se skládá z jednotlivých dílů (tzv. modulů), na kterých je znázorněn určitý úsek tratě. Okraje modulů, na které jsou vyvedeny koleje mají shodný tvar čel (tzv. styčný profil, obr.2), které vytváří profil terénu na okraji, včetně přesné návaznosti kolejnic na sebe, takže moduly lze spojit dohromady. Spojením více modulů navzájem vznikne kolejiště, které napodobí skutečnou trať.Velikost a tvar modulů není omezen (obr.1), námětem může být trať i stanice.

FOTO . .
obr. 1

obr. 2 -Styčný profilu modulu TT (šíře 400mm)

Sestavené kolejiště může při každém setkání modelářů měnit jeho tvar a půdorys, protože moduly, které jsou vybaveny stejným styčným profilem lze vzájemně zaměňovat. Popis profilu, používaného v KŽM Praha 3, najdete na jiné stránce.

Modulová kolejiště v praxi

Modulová kolejiště jsou již mnoho let rozvíjena a stavěna v zahraničních klubech (SRN, Švýcarsko aj.), kde vznikly rozsáhlé sestavy kolejišť, jenž jsou k vidění na různých výstavách. Není problém na výstavě najít kolejiště o rozvinuté délce tratě i přes 50m s několika nádražími a odbočnými tratěmi. Pochopitelně že délka kolejí nevypovídá o kvalitě kolejiště. Obrázky z naší tvorby můžeme nabídnout i my..

Modulové kolejiště TT (Něměcko, 2001) Modulové kolejiště H0m (Německo, 2001).

Výhody modulové koncepce

Modulová stavba kolejiště přináší v porovnání s klasickým stabilním kolejištěm určité výhody, které vyniknou zvláště dnes, kdy je nutné rozvažovat finanční a prostorové možnosti. Po 6 letech stavby a provozování modulů lze s těmito výhodami většinou souhlasit, hlavně s mobilností a skladností kolejiště (10/2007).

menší náročnost - postavit první modul je mnohem snažší a rychlejší než celé kolejiště. Možnost pozorovat postavený modul, zapojený do sestavy kolejiště je nejlepší motivací k další práci - pro žáky i dospělé

variabilita obtížnosti- při stavbě lze zvolit motiv vhodné obtížnosti (od jednoduchého traťového úseku až po stanici). Každý modelář vypracuje model do úrovně, kterou zvládne, aniž by ovlivňoval práci ostatních členů.

otevřená struktura - provozu kolejiště se teoreticky mohou aktivně účastnit i modeláři-nečlenové, kteří vlastní modul(y) vybavené shodným styčným profilem. Realita ovšem ukazuje, že vlastníci 1 modulu jsou stejný nestabilní problém jako držitelé 1% akcií. Naštěstí náš klub vlastní či spravuje 90% části modulů.........

skladnost modulů - v době kdy není kolejiště provozováno, se moduly snáze uskladní a není zbytečně blokována místnost a na kolejiště se nepráší

variabilita sestav - sestavené kolejiště může pokaždé změnit tvar a proporce

 


První modul TT kolejiště KŽM Praha 3 byl postaven 6/2001

Pro vyvážení nutno uvést i fakta z opačného pohledu: modulové kolejiště je specifická forma modelování provozu na trati, která dosahuje nejvěrnější výsledky a při uspořádání provozu je velice efektivní. Jednak divácky nebo lze i podpořit organizací provozu pro simulaci téměř reálného stavu. Nicméně je a zůstane doménou kolektivů - ačkoliv jeho výhodou je skladnost, tak naopak provoz potřebuje mnoho místa (často pronájem) a hodně organizačních člověkohodin, a to vše jen pro pár dní provozu.

Na uspořádání provozu je třeba vlastnit kolejiště o min. 2 stanicích nebo mít dohodnuté setkání více lidí, jinak není žádný provoz. Proto tyto kolejiště asi nebudou řešením stavby domácího modelu pro sebe či zábavu dětí, kde klasický "vlakodrom" má výhody ve své operativnosti a nezávislosti na kolektivu dospělých.